:

Assessorament estètic personalitzat

Depenent del defecte o Patologia es procurarà donar al pacient la millor imatge amb les lents òptiques més avançades del mercat i les últimes col·leccions de muntures més innovadores en materials i dissenys.

Asesoramiento estético personalizado

Dependiendo del defecto o patologia se procura dar al paciente la mejor imagen con las lentes ópticas más avanzadas del mercado y las últimas colecciones de monturas más innovadoras en materiales y diseño.

Adaptació de tota mena de lents de contacte

Proves d’adaptació per a tota mena de lents de contacte. Toves, rígides, cosmètiques, terapèutiques, monofocals o progressives.
Optica’m està especialitzada en contactologia pediàtrica.

Adaptación de todo tipo de lentes de contacto

Pruebas de adaptación de todo tipo de lentes de contacto.Blandas, rígidas, cosméticas, terapéuticas, monofocales o progresivas.
Optica’m está especializada en contactología pediátrica.

Retinografia digital

La nova tecnologia de càmera no midriàtica ens permet fer fotografies del Fons d’ull sense necessitat de dilatar la pupil·la, fent servir l’EASYSCAN l’última tecnologia per visualitzar les diferents capes de la retina. Per a poder ser diagnosticat per un oftalmòleg.

Retinografia digital

La nueva tecnología de cámara no midriática nos permite hacer fotografías del Fondo de ojo sin necesidad de dilatar la pupila, utilizando EASYSCAN, la última tecnología para visualizar las distintas capas de la retina. Para poder ser diagnosticado por un oftalmólogo.


Teràpia visual

Programa adreçat a eliminar disfuncions visuals (ulls ganduls, estrabismes, problemes de rendiment escolar i laboral, mal de cap) que no poden corregir-se amb ulleres tradicionals o lents de contacte i que requereixen un tractament més especialitzat i individualitzat. La teràpia resol problemes de convergència, d’enfocament, de lectura, d’atenció, de desenvolupament visual de l’infant. Resol estrabismes i ambliopies (ull gandul).

Terapia visual

Programa dirigido a eliminar disfunciones visuales (ojos vagos, estrabismos, problemas de rendimiento escolar y laboral, dolor de cabeza) que no pueden corregirse con gafas. La terapia visual resuelve problemas de convergencia, de enfoque, de lectura, de atención del desarrollo visual infantil. Resuelve estrabismos y ambliopías. (ojo vago)

Posa’t en contacte amb nosaltres
Ponte en contacto con nosotros

  Carrer d’Enric Prat de la Riba, 7
  17310 Lloret de Mar, Girona
     
  Tel: 972 11 43 98
  e-mail: info@opticalloret.com

  SEGUEIX-NOS / SÍGUENOS